Coming To Our Senses, Morris Berman

What matters:

how birthing takes place,

how infants are raised,

having a rich and active dream life,

animals,

ontological security,

the magic of personal interaction

healthy and passionate sexual expression

What does not matter:

career,

prestige,

putting a good face on,

the newest fashion in art or science

Read More

Herinneringen, Dromen, Reflecties, Carl Jung

Dat het leven een vraag aan mij stelt, is de zin van mijn bestaan.

Of omgekeerd: ik zelf ben een vraag die aan de wereld is gericht en ik moet zelf voor mijn antwoord zorgen; anders ben ik uitsluitend op het antwoord van de wereld aangewezen. Dat is mijn bovenpersoonlijke levenstaak die ik slechts met moeite verwezenlijk. Wellicht vertegenwoordigt ze iets wat mijn voorouders al bezighield, maar waar zij geen antwoord op konden vinden.

Read More

The Reenchantment of the World, Morris Berman

The ego is a persona, a mask created and demanded by everyday social interaction, and, as such, it constitutes the center of our conscious life, our understanding of ourselves through the eyes of others. The Self, on the other hand, is our true center, our awareness, of ourselves without outside interference, and it is developed by bringing the conscious and unconscious parts of our mind into harmony.

Read More

De Gebroeders Karamazov, Fyodor Dostoyevsky

U moet vooral niet tegen uzelf liegen. Wie zichzelf voorliegt, het oor leent aan zijn eigen leugens, komt nog op het punt waarop hij geen enkele waarheid meer onderscheidt, in zich zelf zomin als rondom hem. En zo verliest hij alle eerbied voor zich zelf en voor anderen. En als de liefde hem eenmaal ontbreekt geeft hij zich, om bezigheid en afleiding te hebben, over aan zijn hartstochten en grove genietingen. Dan zakt hij door zijn zonder af tot het peil van een dier, als gevolg van zijn onophoudelijk gelieg tegen zijn medemensen en zich zelve. Wie zichzelf voorliegt kan zich bijzonder makkelijk beledigd voelen. En het is immers soms heel prettig zich beledigd te voelen, nietwaar? En toch weet zo iemand heel goed, dat niemand hem beledigd heeft, maar dat hij die belediging zelf bij elkaar gefantaseerd en bij elkaar gelogen heeft, omdat hij het zelf zo mooi vindt. Hij overdrijft schromelijk om zijn voorstelling van zaken rond te krijgen, legt zich aan banden van zijn eigen verzinsels, maakt van een mug een olifant, en hij weet dat allemaal opperbest, maar toch is hij de eerste om zich beledigd te voelen, omdat hij het zo'n prettig gevoel vindt, omdat hij er zo'n geweldige voldoening in vindt en juist daardoor schrikt hij niet terug voor regelrechte vijandschap...

Read More

De Steppewolf, Hermann Hesse

De foute en ongeluk brengende opvatting dat een mens een voortdurende eenheid zou zijn, is u bekend. Het is u ook be­kend dat de mens uit een grote hoeveelheid zielen bestaat, uit zeer vele Ikken bestaat. De schijnbare eenheid van de persoon te splitsen in deze vele figuren wordt als een krankzinnige daad beschouwd. De wetenschap heeft daarvoor de naam schi­zofrenie uitgevonden. De wetenschap heeft daarin gedeeltelijk gelijk, er bestaat natuurlijk geen veelheid zonder leiding, zon­der een zekere ordening en groepering van het geheel. Ge­deeltelijk ongelijk heeft de wetenschap als men meent dat er slechts een niet herhaalbare, bindende, levenslange ordening van de vele ondergeschikte Ikken mogelijk is. Deze dwaling van de wetenschap heeft vele onaangename gevolgen, de waarde ligt uitsluitend hierin dat de door de staat aangestelde leraren en opvoeders het met hun werk gemakkelijker krijgen en zij niet hoeven te denken en te experimenteren. Volgens deze dwaling gaan veel mensen voor 'normaal' door, ja voor sociaal van grote waarde, terwijl zij ongeneeslijk krankzinnig zijn, en omgekeerd worden er heel wat voor gek aangezien die ge­nieën zijn. Wij voltooien daarom de zielenleer van de weten­schap, die grote leemten vertoont, door het begrip, dat wij op­bouwkunst noemen. Wij tonen degene die het uiteenvallen van zijn Ik beleefd heeft, dat hij de stukken elk ogenblik in een ordening die hij maar wenst opnieuw kan samenstellen en dat hij daarmee een oneindige veelvuldigheid van het levensspel kan bereiken. Zoals de dichter uit een handvol figuren een drama schept, zo bouwen wij uit de figuren van ons ontlede Ik steeds nieuwe groepen, met nieuwe mogelijkheden en span­ningen, met eeuwig nieuwe situaties. Ziet u!

Read More

Yojokun: Life Lessons from a Samurai

The sages did not treat those who were already ill; they treated those who were not yet ill. They did not regulate that which was already in chaos; they regulated that which was not yet in disorder. LISTEN, THIS IS WHAT HEALTH AND BALANCE IS ALL ABOUT.

Read More

Siddhartha, Hermann Hesse

Ik heb zoveel domheden moeten begaan, zoveel zonden, zoveel dwaasheden, ik heb zoveel walging, zoveel ontgoochelingen, zoveel verdriet moeten doorstaan, alleen maar om weer een kind te worden en weer opnieuw te kunnen beginnen.

Read More

Epi-Paleo Rx, Jack Kruse

The studies of Nor Barzilai, MD on super centenarians at Albert Einstein Medical College. Studies on people over 100 year olds showed they were all found to harbor most of the bad genes we already know about. What was very interesting, however, was that the bad genes were turned off in these people. The ultimate arbiter of a long healthy life is the EXPRESSION OF OUR GENES - whether they are turned on or off. This is called the epigenetic expression of disease.

Read More

Listen Little Man!, Wilhelm Reich

“You'll have a good, secure life when being alive means more to you than security, love more than money, your freedom more than public or partisan opinion, when the mood of Beethoven's or Bach's music becomes the mood of your whole life, when your thinking is in harmony, and no longer in conflict, with your feelings, when you let yourself be guided by the thoughts of great sages and no longer by the crimes of great warriors, when you pay the men and women who teach your children better than the politicians; when truths inspire you and empty formulas repel you…”

Read More