Vaders en Zonen, Ivan Turgenev

"Waar niets aan te doen is moet men niet over spreken."

"wat hebben we aan praten en denken over de toekomst, die voor het grootste deel niet van ons afhangt? Als er gelegenheid komt om iets te doen - prachtig, en als die gelegenheid er niet komt, kun je tenminste tevreden zijn dat je van tevoren je mond niet hebt voorbij gepraat."

"Het optreden van het banale heeft vaak zijn nut in het leven: het ontspant te strak gespannen snaren, en ontnuchtert zelfbewuste of zelfvergeten gevoelens door aan zijn EIGEN nauwe verwantschap daarmee te herinneren."

"Ieder mens hangt aan een zijden draadje, ieder ogenblik kan zich de afgrond onder hem openen, en dan denkt hij zelf nog allerlei onaangename dingen uit waar hij zijn leven mee bederft."

"Blijkbaar had ik met helemaal niet druk over de toekomst hoeven maken:

De dood is een oude grap, maar voor iedereen is hij weer nieuw."