Notes from Underground, Fyodor Dostoyevsky

"Het enige wat de mens nodig heeft, is: zelfstandig te beslissen wat hij wil, hoe duur die zelfstandigheid hem ook te staan zal komen en waartoe ze ook mag leiden."

"Ik zweer u, heren, te veel begrijpen - dat is een ziekte, een heuse, volwaardige ziekte."

"Hoe vaak is het me niet overkomen... nou bijvoorbeeld dat ik me beledigd voelde, zomaar, niet om een bepaalde reden, maar omdat ik het wilde; je weet dan soms zelf heel goed dat je geen reden hebt om beledigd te zijn, dat je maar doet alsof, maar je krijgt jezelf zover dat je je uiteindelijk echt beledigd voelt."

"O heren, misschien beschouw ik mezelf wel alleen als een intelligent man, omdat ik mijn hele leven niets heb kunnen beginnen en niets heb kunnen afmaken."

"De mens is zo verslingerd aan systemen en aan abstracte gevolgtrekkingen dat hij bereid is de waarheid bewust te verdraaien, bereid is om ziende blind en horende doof te zijn, alleen om de juistheid van zijn logica aan te tonen."

"Er is maar één reden, maar één, waarom de mens opzettelijk, welbewust iets kan wensen dat zelfs schadelijk is, iets stoms, zelfs iets ontzettend stoms, en wel om het recht te hebben zichzelf iets ontzettends stoms toe te wensen en niet gebonden te zijn door de verplichting alleen verstandige dingen te willen. [...] omdat het in ieder geval in stand houdt wat het voornaamste en dierbaarste voor ons is, namelijk onze persoonlijkheid en onze individualiteit."

"Vernietig mijn verlangens, breng mijn idealen aan het wankelen, toon me iets beters, en ik zal u volgen."

"Kun je tenminste tegenover jezelf geheel oprecht zijn zonder de hele waarheid te vrezen?"

"Een ontwikkeld en fatsoenlijk man kan niet ijdel zijn zonder de hoogste eisen aan zichzelf te stellen en zonder zichzelf op bepaalde momenten te verachten en zelfs te haten."

"Eerst moet je zelf leren leven, en dan kun je pas anderen beschuldigen."