Het Huis der Doden, Fyodor Dostoyevsky

Ja, de mens is taai. Een mens is een wezen, dat aan alles kan wennen. Een betere definitie bestaat er niet, geloof ik.

Als een mens zonder doel en hoop leeft, verandert hij van ellende vaak in een monster... Het doel van iedereen bij ons, was vrijheid en ontslag uit de gevangenis.

Het vermogen je over niets te verwonderen, gold als grootste deugd. "Het ophouden van de uiterlijke schijn", was bij hen tot een idee fixe uitgegroeid.

Geld is gemunte vrijheid en daarom voor een mens, die volledig van zijn vrijheid is beroofd nog tienmaal zo kostbaar.

Misschien vergis ik me, maar ik geloof, dat men een mens aan zijn manier van lachen kan herkennen en als bij de eerste kennismaking met een volkomen onbekende zij lach je sympathiek aandoet, kun je gerust zeggen, dat het een goed mens is.

Hij hield zichzelf voor een buitengewoon verstandig mens, zoals in het algemeen alle domme en bekrompen mensen.

Ik voelde, dat het werk me kon redden, dat het mijn gezondheid zou verbeteren, mijn lichaam zou harden.

Wie de macht en de onbeperkte mogelijkheid heeft gehad een ander wezen, dat net zo goed een evenbeeld van God is, tot in de diepste diepte te vernederen, die verliest onwillekeurig de macht over zijn eigen gevoelens. Tirannie is een gewoonte; zij draagt de kiem van ontwikkeling in zich, en wordt tenslotte tot een ziekte. Ik beweer, dat zelfs de beste mens uit gewoonte tot het niveau van een dier kan vergroven en afstompen.

Het Russische karakter bezit zoveel werkelijkheidszin, zoveel nuchtere kijk, zoveel innerlijke zelfspot... Misschien was die voortdurende, onderdrukte ontevredenheid met zichzelf ook de oorzaak, dat die mensen zo onverdraagzaam waren in de dagelijkse omgang met elkaar, dat ze zo onverzoenlijk en cynisch waren.

Niet in je eigen milieu te leven is het vreselijkste wat er is.

In uniform was hij een dreiging geweest, een godheid. In een overjas was hij plotseling helemaal niets meer en deed hij aan een lakei denken. Het is wonderlijk, hoeveel een uniform bij dat soort mensen uitmaakt.