Demian, Hermann Hesse

Ik wilder immers alleen dat trachten te leven wat uit mijn binnenste opwelmde. Waarom wat dat zo moeilijk?

Van niets heeft de mens een grotere afkeer dan van het bewandelen van de weg die hem tot zichzelf leidt.

Ik moest met mijn eigen problemen in het reine komen en mijn weg vinden en dat lukte mij slecht, zoals de meeste mensen met een goede opvoeding.

Een mens moet altijd vragen, altijd twijfelen.

Alleen als wij leven volgens onze inzichten, dan heeft het leven waarde.

Wie geboren wil worden, moet een wereld vernietigen.

We trekken de grenzen van onze persoonlijkheid altijd veel te krap!

Als we iemand haten, haten we in zijn beeld iets dat in onszelf huist.

Andere mensen leven ook in dromen, maar niet in hun eigen dromen, dat is het verschil.

Mij heeft ook niemand geholpen. Je moet met jezelf in het reine komen en dan moet je datgene doen wat werkelijk uit je binnenste komt. Iets anders bestaat er niet. Als jezelf niet.

Mensen die niet achter de massa aanlopen zijn overal zeldzaam.

Hij had liefgehad en daarbij ZICHZELF GEVONDEN. De meeste mensen echter hebben lief en VERLIEZEN daarbij ZICHZELF.